7/3/10

ελευθεριότητα

.
αδιακρισία, ανοιχτοχεριά, απλοχεριά, γενναιοδωρία, ελαφρότητα ηθών, ελευθεριάζουσα συμπεριφορά, έλλειψη + αυστηρότητας / ηθικών φραγμών / λεπτότητας συμπεριφοράς [κ.ά.], κουβαρδαλίκι, μεγαλοδωρία, παράβαση κανόνων καλής συμπεριφοράς, ροπή προς + την ακολασία / τον έκλυτο βίο [κ.ά.], χαλαρότητα ηθών, χουβαρνταλίκι, χουβαρντοσύνη
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: