23/3/10

αφορώ

.
ανάγομαι σε, αναφέρομαι σε, ανήκω σε, ανήκω + στη σφαίρα του ενδιαφέροντος / στις αρμοδιότητες, ενδιαφέρω, έχω σχέση με, συνδέομαι με, σχετίζομαι με
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: