10/2/10

διατιμώμαι

.
αξίζω, ατιμάζομαι, εκτιμούμαι / εκτιμώμαι, έχω, καθορίζομαι, κάνω, κοστίζω, κοστολογούμαι, πάω / πηγαίνω, προσδιορίζομαι, στοιχίζω, τιμολογούμαι, τιμούμαι / τιμώμαι
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: