22/6/10

πυροδοτώ

.
ανάβω, γίνομαι + αιτία / αίτιος / αφορμή / πρόξενος, δίδω / δίνω + αφορμή / έναυσμα / ερέθισμα, ενσπείρω, επιφέρω, έχω + ως αποτέλεσμα / ως συνέπεια, μεταδίδω φωτιά, ξεσηκώνω, οδηγώ σε, πατάω / πατώ + τη σκανδάλη, πιέζω τη σκανδάλη, προκαλώ, προκαλώ έκρηξη, προξενώ, σηκώνω, φέρνω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: