18/5/09

επιφέρω

.
βγάζω, γίνομαι αιτία, δημιουργώ, εμποιώ, επενεργώ, επισύρω, έχω ως + αποτέλεσμα / συνέπεια, οδηγώ σε..., παράγω, προκαλώ, προξενώ, πυροδοτώ, φέρ(ν)ω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: