30/11/09

διενέργεια

.
διεξαγωγή, εκτέλεση, εκπλήρωση, επιτέλεση, πραγματοποίηση, τέλεση
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: