26/11/09

έκδηλος

.
απτός, αρίδηλος, διάδηλος, εκφανής, εμφανής, ένδηλος, εξόφθαλμος, θεοφάνερος, κατάδηλος, καταφανής, ξεκάθαρος, ολοφάνερος, ολοφανής, οφθαλμοφανής, ορατός, πάνδηλος, πασίδηλος, πασιφανής, περιφανής, πρόδηλος, προφανής, σαφέστατος, σαφής, τρανός, φαίνεται, φανερός, φανερώτατος, χειροπιαστός
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: