25/11/09

μεταρρύθμιση

.
αλλαγές, αλλαγή, αναθεώρηση, αναμόρφωση, ανανέωση, βελτιώσεις, βελτίωση, καλυτέρευση, μεταβολές, μεταβολή, μεταμόρφωση, μετασχηματισμός, μετατροπές, μετατροπή, μέτρα, σύνολο μέτρων, τροποποιήσεις, τροποποίηση
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: