8/11/09

προνομιούχος

.
αβανταδόρικος, άρχοντας, αφεντικό, (δισ- / πολυ- / τρισ-)εκατομμυριούχος, ευκατάστατος, ευνοηθείς, ευνοούμενος, εύπορος, έχων, κατέχων, λεφτάς, ματσωμένος, παραλής, πασ(σ)άς, πλεονεκτικός, πλούσιος, προικισμένος, πρόκριτος, προνομιακός, προύχοντας, σατράπης, ταλαντούχος, τυχεράκιας, τυχερός, τυχερούλης, φραγκάτος, χαρισματικός
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: