8/11/09

δίπλα

.
αν συγκριθεί, ανωμαλία, απέναντι, αποδίπλα, γειτνιάζων, γείτονας, γειτονεύων, γειτονικός, γυρτά, διακύμανση, δίπλα-δίπλα, διπλανός, εγγύς, εγγύτερος, εμπρός, εφαπτόμενος, ζάρα, ζαρωματιά, κάτι, κολλητά, κοντά, κοντινός, κοντινότερος, κοντύτερος, κύκλος (χορού), λίγο + παραπέρα / πιο κάτω / πιο 'κεί / πιο πάνω / πιο πέρα, λόξα, λοξά, όμορος, μπροστά, ξαπλωτά, παρακείμενος, παράλληλα / παραλλήλως, παράπλευρα / παραπλεύρως, παρά το πλευρόν, πέρα (από), πιέτα, πλάγια, πλαγιαστά, πλαγίως, πλάι, πλαϊνός, πλάι-πλάι, πλησιέστατα, πλησιέστερος, πλησίον, πολύ κοντά, προς τα πλάγια, πτυχή, πτύχωμα, πτύχωση, ρεβέρ, ρυτίδα, ρυτίδωμα, ρυτίδωση, σβάρνα, σιμά, σούρα, σούφρα, στο πλάι, στο πλευρό, συγκρινόμενος, συγκριτικά / συγκριτικώς, συμπαραστάτης, συνορεύων, τσάκιση, τσαλάκα, τσαλακάδα
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: