21/12/09

επιτελώ

.
βγάζω, εκτελώ, επιτυγχάνω, επιτυχαίνω, κάνω, πετυχαίνω, πραγματώνω, πραγματοποιώ, τελώ, φέρω εις πέρας
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: