25/12/09

ξεβουλώνω

.
αναπωμάζω, αναπωματίζω, ανοίγω, απεμφράσσω, αποπωματίζω, αποσφραγίζω, αποφράζω, βγάζω, εκπωματίζω, εκφράσσω, εκφράττω, ξεκαπακώνω, ξεστου(μ)πώνω, ξεσφραγίζω, ξεταπώνω, ξεφράζω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: