6/1/10

ενθαρρύνω

.
αναπτερώνω + την αυτοπεποίθηση / το ηθικό [+γενική], αναψυχώνω, βοηθάω / βοηθώ, γκαρδιώνω,  δημιουργώ + (ευνοϊκές / καλές / τις κατάλληλες) + συνθήκες για, δίδω / δίνω + αυτοπεποίθηση / θάρρος / κουράγιο / στήριξη / την ευλογία μου / υποστήριξη / ψυχική δύναμη, εγκαρδιώνω, εμπνέω + αυτοπεποίθηση / θάρρος / κουράγιο / σθένος / φρόνημα, εμφυσώ + αυτοπεποίθηση / θάρρος / κουράγιο / σθένος / φρόνημα, εμψυχώνω, ενδυναμώνω, ενθουσιάζω, ενισχύω (ψυχικά), ενισχύω + την αυτοπεποίθηση / το ηθικό [+γενική], εξωθώ, ευλογώ, ευνοώ, ζεσταίνω, ζωογονώ, θερμαίνω, καλλιεργώ, μεταδίδω + αυτοπεποίθηση / θάρρος / κουράγιο / σθένος / φρόνημα, μιλώ, οπλίζω με + αυτοπεποίθηση / θάρρος / κουράγιο / σθένος / φρόνημα, παρορμώ, προωθώ, σπρώχνω, στηρίζω, τονώνω + την αυτοπεποίθηση / το ηθικό [+γενική], υποθάλπτω, υποστηρίζω, φρονηματίζω, ωθώ
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: