24/1/10

εκσυγχρονισμός

.
αναδιοργάνωση, ανακαίνιση, ανακαινισμός, αναμόρφωση, αναπροσαρμογή στα νέα [ή σύγχρονα] δεδομένα, ανανέωση, ανάπτυξη, βελτίωση, εισαγωγή νέων [ή σύγχρονων] + μεθόδων / συστημάτων / τεχνολογιών [κ.λπ.], εκμοντερνισμός, εφαρμογή νέων [ή σύγχρονων] + μεθόδων / συστημάτων / τεχνολογιών [κ.λπ.], μεταρρύθμιση, μετασχηματισμός, μοντερνισμός, μοντερνοποίηση, προσαρμογή στα νέα [ή σύγχρονα] δεδομένα, συγχρονισμός, υιοθέτηση νέων [ή σύγχρονων] + μεθόδων / συστημάτων / τεχνολογιών [κ.λπ.]
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: