22/1/10

εχέμυθος

.
άξιος εμπιστοσύνης, εγκρατής + γλώσσας / γλώσσης, έμπιστος, μυστικός, ταφόπετρα, τάφος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: