30/1/10

καθυστέρηση

.
αναβολή, αναστολή στην ανάπτυξη, άργεμα, αργεμός, άργητα, αργοπόρηση, αργοπορία, βραδύτητα, έλλειψη + ανάπτυξης / εκσυγχρονισμού / προόδου, έξτρα / εξτρά (extra) + χρόνος, επιβράδυνση, επιπλέον χρόνος, καθυστερήσεις, μειωμένη ανάπτυξη, μη έγκαιρη + αναχώρηση / άφιξη, οπισθοδρόμηση, οπισθοδρομικότητα, οψιμιά, οψιμότητα, παράταση, παρέλκυση, πιθανή εγκυμοσύνη, πρόβλημα, στασιμότητα, συντηρητισμός, τραινάρισμα, τρενάρισμα, υπανάπτυξη, υπερχρονισμός, υστέρηση, χρονοτριβή
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: