30/1/10

χαρακτηριστικό

.
αντιπροσωπευτικό, (βασικό) γνώρισμα, (ιδιαίτερο) διακριτικό, ίδιον, ιδιότητα, ιδίωμα, σήμα κατατεθέν, τυπικό
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: