30/1/10

αναπόσπαστο

.
αναγκαίο, αναπαλλοτρίωτο, αναποχώριστο, αναφαίρετο, απαραίτητο, άρρηκτα συνδεδεμένο, αχώριστο, εκ των ων ουκ άνευ, μη αφαιρετέο, συμφυές, σύμφυτο
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: