7/1/10

υποβόσκω

.
αυξάνομαι ύπουλα, εγκρύπτομαι, εμφωλεύω, ενεργώ ύπουλα, κρυφοκαίω, σοβώ, υπάρχω σε λανθάνουσα κατάσταση, υπολανθάνω, υφέρπω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: