16/4/10

σοβώ

.
εγκρύπτομαι, εμφωλεύω, υπάρχω σε λανθάνουσα κατάσταση, υποβόσκω, υπόκειμαι, υπολανθάνω, υφέρπω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: