13/4/10

ευδόκιμος

.
ακμάζων, αποδοτικός, αποτελεσματικός, διακριθείς, επιτυχημένος, επιτυχής, ευδοκιμεί / ευδοκίμησε, καρποφόρος, λυσιτελής, πετυχημένος, προοδεύων, τελεσφόρος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: