11/4/10

παγωνιά

.
δυνατό + κρύο / ψύχος, (πολύ) κρύο, κρύος καιρός, παγετός, πολικό + κρύο / ψύχος, πολικός καιρός, χειμώνας, ψόφος, ψύχος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: