29/4/10

ευκολοδιάβατος

.
βατός, διαβατός, διαπεραστός / διαπερατός, ευδιάβατος, ευκολοπέραστος, εύκολος, οδεύσιμος, ομαλός, υπερβατός
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: