29/4/10

διάβημα

.
αίτηση, διακοίνωση, διαμαρτυρία, διπλωματική ενέργεια, κρίσιμη ενέργεια, νότα, πρόταση
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: