29/4/10

δρασκελιά

.
άνοιγμα (ποδιών), (διανυόμενη) απόσταση, βήμα, διασκέλισμα, διασκελισμός, μήκος (ανοίγματος ποδιών), πάσο (passo)
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: