29/4/10

εφήμερος

.
βραχύβιος, βραχυχρόνιος, βραχύχρονος, διαβατάρικος, διαβατικός, ημερήσιος, ημερόβιος, κοντόχρονος, λιγοζώητος, λιγόχρονος, μικρής διάρκειας, μικρόβιος, μονημερίτικος, μονήμερος, μονοήμερος, μονομεριάτικος, μονομερίτικος, ολιγόζωος, ολιγοχρόνιος, ολιγόχρονος, παροδικός, περαστικός, πρόσκαιρος, προσωρινός, σύντομος, φευγαλέος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: