27/4/10

δέλεαρ

.
δόλωμα, θέλγητρο, θελκτικό μέσο, κόλπο, μαγνήτης, μέσο + παγίδευσης / παραπλάνησης / προσέλκυσης, παγίδα, πειρασμός
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: