22/4/10

ανάβαθος

.
αβαθής, άβαθος, ακροθιγής, ανάρηχος, αναχλός, άραχος, ελαφρός, επιπόλαιος, επιφανειακός, λιγόβαθος, μπόσικος, ρηχός, χωρίς φόντο
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: