22/4/10

διαθεσιμότητα

.
αποστρατεία, αποστράτευση, δυνατότητα διάθεσης, προσωρινή + απαλλαγή από τα καθήκοντα / απόλυση / απομάκρυνση / απόπεμψη / αποπομπή
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: