22/4/10

θεμελιώδης

.
βασικός, θεμελιακός, θεμέλιος, ιδρυτικός, καθοριστικός, κεφαλαιώδης, ουσιαστικός, ουσιώδης, πρωταρχικός, πρωτεύων, πρώτιστος, ριζικός
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: