11/5/10

ουσιαστικό

.
αληθές, αληθινό, βασικό, ζωτικό, θεμελιακό, θεμελιώδες, κεφαλαιώδες, όνομα, (η) ουσία, ουσιώδες, πραγματικό, πρωταρχικό, πρωτεύον, πρώτιστο, σημαντικό, σοβαρό, σωστό
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: