7/2/10

σοβαρός

.
άγρυπνος, αμίλητος, αξιόλογος, αξιόπιστος, αξιοπρεπής, αξιοπρόσεκτος / αξιοπρόσεχτος, άξιος + εμπιστοσύνης / προσοχής [κ.λπ.], αξιοσημείωτος, απειλητικός, άσκημος / άσχημος, αυστηρός, αυτοκρατής, αυτοκυρίαρχος, αυτοπειθαρχημένος, αυτοσυγκράτητος, βαθυστόχαστος, βαρύνων, βαρύς, δυνατός, δύσκολος, εγκρατής (γλώσσας), ειλικρινής, εμβριθής, εμπερίστατος, εμπεριστατωμένος, ενήλικας, έντονος, επιβλητικός, επικίνδυνος, έχων βαρύτητα, ήπιος, ήπιων τόνων, καίριος, καλός, κρίσιμος, κύριος + εαυτού / της γλώσσας του, λελογισμένος, λιγόλογος, λιγομίλητος, λογικός, μαζεμένος, μεγάλης + σημασίας / σπουδαιότητας [κ.λπ.], μείζων, μετρημένος, ολκής, ουσιαστικός, προσεκτικός / προσεχτικός, πρώτης + γραμμής / τάξης, πρώτου μεγέθους, σέρτικος, σημαντικός, σπουδαίος, συγκεκρατημένος / συγκρατημένος, συλλογισμένος, συνετός, σύννους, συστηματικός, τακτικός, υπεύθυνος, ώριμος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: