30/11/10

πρώτιστος

.
ανώτερος, ανώτατος, (πλέον) απαραίτητος, αρχικός, βασικός, εκ των ων ουκ άνευ, θεμελιακός, θεμελιώδης, κατάπρωτος, κεφαλαιώδης, κορυφαίος, κύριος, κυριώδης, κυρίως, νούμερο ένα, ο εν αρχή, ολόπρωτος, ουσιαστικός, ουσιώδης, προτασσόμενος, πρότερος, πρωταρχικός, πρώτος, πρωτεύοντας, πρωτεύων, σημαντικότερος, σίνε κβα νον / σίνε κουά νον (sine qua non), σπουδαιότερος, στοιχειώδης, υπ'αριθμόν ένα, υπερέχοντας / υπερέχων
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: