30/11/10

συγκυρία

.
ευκαιρία, κατάσταση, λάχεμα, λαχεμός, περίσταση / περιστάσεις, (ιστορικό / πολιτικό [κ.λπ.]) πλαίσιο, (ιστορική) στιγμή, σύμπτωση, συνθήκες, συντυχία, τύχη
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: