1/12/10

γκρεμός

.
άβυσσος, αδιέξοδο, βάραθρο, γκρεμνός, δίλημμα, εγκρεμός, καταστροφή, κατρακύλα, κενό, κίνδυνος, κλεισούρα, κρημνός, ξαφνική δυσκολία, φαράγγι, χαίνον ρήγμα, χάλαρο, χάος, χαράδρα, χάσμα
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: