11/4/10

παλινωδία

.
αλλοπροσαλλισμός, αναίρεση λεχθέντων, ανάκληση λεχθέντων, ανακόλουθη συμπεριφορά, αντιφατική συμπεριφορά, αρλεκινισμός, ασυνεπής συμπεριφορά
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: