11/4/10

διευρύνω

.
ανευρύνω, αυξάνω, αυξάνω + την έκταση / τις διαστάσεις / το εύρος / το πλάτος, διαπλατύνω, διαστέλλω, εκπλατύνω, επεκτείνω, ευρύνω, καθιστώ ευρύτερο, κάνω ευρύ, μεγαλώνω, μεγεθύνω, πλαταίνω / πλατύνω, φαρδαίνω / φαρδύνω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: