1/5/10

εξάρτηση

.
αδυναμία, αιτιώδης σχέση, ανακρέμασμα, ανάρτηση, απαιώρηση, εθισμός, έλλειψη ανεξαρτησίας, επάρτηση, κοτσάρισμα, κρέμασμα, κρέμαση, σχέση + αιτίας και αποτελέσματος / προσδιορίζοντος και προσδιοριζομένου / υποταγής, υποτέλεια

Δεν υπάρχουν σχόλια: