11/5/10

τροφή

.
άλφιτα, αφορμή, άχυρο, βορά, βοσκή, (το) βρώμα, διατροφή, έδεσμα, εδωδή, ενέργεια, ζωοτροφές, θροφή, λεία, νομή, προσφάγι / προσφάι, σανός, σιτηρέσιο, σιτία, τροφές, τρόφιμα / τρόφιμο, ύλη, φαγητό, φαγώσιμα, φαΐ, φορβή, ψωμί
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: