27/8/10

αξιοποίηση

.
αποκόμιση κέρδους, εκμετάλλευση, εφαρμογή, μετουσίωση σε + κέρδη / κέρδος, πραγματοποίηση επωφελών έργων, (επωφελής) χρησιμοποίηση
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: