26/8/10

εκπαιδευτικός

.
δάσκαλος, διδακτικός, διδάσκων, καθηγητής, μορφωτικός, παιδαγωγικός, στην εκπαίδευση, φιλεκπαιδευτικός
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: