26/8/10

καθηγητής

.
δάσκαλος, διδάσκων, ειδήμων, ειδικός, εκπαιδευτικός, ιεροφάντης, μαιτρ / μετρ (maître), μύστης, προφέσορας, προφεσόρος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: