17/9/10

μπρούμυτα

.
καταπίστομα, με την κοιλιά, πρηνηδόν, προύμυτα, ταπίστομα
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: