15/9/10

διαφαίνομαι

.
αρχίζω να + γίνομαι ορατός / φαίνομαι, διαγράφομαι, διακρίνομαι, εμφανίζομαι, ίσα που φαίνομαι, λανθάνω, μόλις που φαίνομαι, υπολανθάνω, φαίνομαι αμυδρά
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: