15/9/10

αβελτηρία

.
αβελτερία, αλαλιά, ανοησία, άνοια, αμυαλιά, αμυαλοσύνη, ανακεφαλιά, αστοχασιά, βλακεία, διανοητική + αναπηρία / ανεπάρκεια, ελαφρόνοια, έλλειψη + νοημοσύνης / νου, ένδεια πνεύματος, ζαβάδα, ζαβομάρα, ευήθια, ηλιθιότητα, κακοκεφαλιά, κουζουλάδα, κουταμάρα, κουφομυαλιά, κουφόνοια, λωλάδα, λωλαμάρα, μαλακία, μειωμένη διανοητικότητα, μικρόνοια, μωρία, μωρότητα, νωθρότητα, ολιγόνοια, περιορισμένη διανοητικότητα, πνευματική + αναπηρία / ανεπάρκεια, πτωχεία πνεύματος, χαζομάρα
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: