11/10/10

εγγυητής

.
ανάδοχος, εγγυήτρια, εγγυοδότης, εγγυώμενος, θεσμοφύλακας, μάρτυρας, συνεγγυητής, τριτεγγυητής, τριτεγγυώμενος, υπέγγυος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: