10/11/10

μάρτυρας

.
αγωνιστής, ακροατής, ακούσιος μάρτυρας, αυτόπτης, βασανισμένος, βεβαιών, γνώστης, εγγυητής, εθνομάρτυρας, επόπτης, ήρωας, θανών υπέρ πίστεως, θεατής, θύμα, ιδών, ιερομάρτυρας, καταθέτων, μαρτυρών, μάρτυς, μαχητής, μεγαλομάρτυρας, νεομάρτυρας, οσιομάρτυρας, παθών υπέρ πίστεως, παρατηρητής, παρών, πιστοποιών, πρωτομάρτυρας, ταλαιπωρημένος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: