10/11/10

συνδέομαι

.
ανακαλώ, αναπτύσσω σχέσεις, αποκτώ + επαφή / σύνδεση / σχέση, γνωρίζομαι, δένομαι, διασυνδέομαι, διατηρώ σχέσεις, δικτυώνομαι, επικοινωνώ, έχω + γνωριμίες / πρόσβαση / σχέση, θυμίζω, καλωδιώνομαι, μπαίνω, μπαίνω στην πρίζα, παραπέμπω, πιάνω σχέσεις, συνάπτω δεσμό, συνδυάζομαι, σχετίζομαι, τα έχω, τα φτιάχνω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: