22/10/10

παραδίνω

.
αναθέτω, αφήνω, διδάσκω, δίδω, δίνω, δίνω για χρήση, δίνω πέραν του δεόντος, εγχειρίζω, εκχωρώ, εμπιστεύομαι, επιδίδω, επιστρέφω, θέτω στην εξουσία, κάνω, καταθέτω, μεταβιβάζω, μεταδίδω γνώσεις, παραδίδω, παραδώνω, παραχωρώ, προσφέρω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: