15/10/10

απόκλιση

.
ανομοιότητα, απομάκρυνση, απόνευση, διάθλαση, διαφορά, διαφοροποίηση, έκκλιση, εκτροπή, εκτροχίαση, εκτροχιασμός, εποστράκισμα, εποστρακισμός, λόξεμα, λόξευμα, λόξευση, λοξοδρόμηση, λόξωση, παρατροπή, παρέκκλιση, παρεκτροπή
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: